O firmě        Reference        Produkty        Impressum        Kontakty    

I M P R E S S U M

OPTOSAT s.r.o.

Šafaříkova 455/7
120 00 Praha 2

Jednatel: František Vyskočil

Provozovna:
Březová 23
182 00 Praha 8

Telefon : +420 286 885 220
Telefon:  +420 286 882 277
E-Mail : optosat@optosat.cz

C. 158088 vedená u rejstříkového soudu v Praze

Výpis z obchodního rejstříku

DIČ. CZ28987951

 


Věnujte prosím pozornost tomuto upozornění:

Naše internetová prezentace byla vyrobena s maximální pečlivostí. Přesto nelze při jejím objemu  vyloučit možné omyly a chyby, údaje zde uvedené mají pouze informativní a zcela nezávazný charakter. Z tohoto důvodu nepřebíráme žádnou odpovědnost za možné škody z titulu chybných informací na našich internetových stránkách. 

To samé platí  o internetové prezentaci  získané přes odkazy a informace od třetích osob, na jejichž obsah nemáme žádný vliv.

Všechny naše internetové prezentace jsou chráněny autorskými právy a bez písemného souhlasu je nelze žádným  způsobem dále prezentovat.

Na internetu zveřejněná data, příklady použití, doporučení apod. jsou určeny výhradně odborníkům z oboru anténní techniky, s prokazatelnými znalostmi a odbornou způsobilostí v daném oboru.  Stejně tak jako je nutné respektovat právní normy a předpisy mající vztah k dané problematice a předpisy bezpečnosti práce. 

OPTOSAT s.r.o.